Ansökan

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN

Stiftelsen ger anslag på över 100 000 kr årligen till medicinsk forskning inom reumatologi samt hjärt- och kärlsjukdomar

Ansökan skall lämnas via vårt digitala ansökningssystem senast den 8 april 2019. Stiftelsen tar endast emot ansökning en gång per år. Ni är välkommen att söka oavsett om ni är forskarstuderande eller en etablerad forskare.

Beslut om beviljade anslag meddelas under maj/juni månad. Beviljat anslag skall rekvireras inom två år, om så inte har skett så återförs beloppet till stiftelsen. Återrapportering skall ske inom ett år från utbetalt anslag.